Ürünler
Nargile
Dünyası
Kurulumu
İçim
Tavsiyeleri
Nargile
& Sigara
İletişim
 
 
 
  Nargile & Sigara
(Dünya Gazetesi, 14.08.1999)
 
 


Sigara içme alışkanlığının sağlığa zararlı etkileri her yönüyle incelenmiş olmasına karşılık, tütünle ilişkisi olan nargile içme alışkanlığının sağlık üzerine etkileri pek fazla araştırılmadı.

Bu konuda yapılan solunum işlevi yakınmalarıyla, değerlendirmeleriyle hastalarda nargile içme alışkanlığı sık rastlanmadığı gerçeğinden yola çıkarak solunum fonksiyon testleri üzerine etkisinin niteliği ve niceliği araştırıldı. Çalışma, kahvehane ziyaretlerinde karşılaşılan sigara ve nargile tiryakileri ile, nargile veya sigara içmemiş olan toplam 397 kişiyi kapsamakta.

Katılımcıların yaş, alışkanlık şekli, içimin süresi ( yıl olarak) ve miktar (günlük miktar olarak) kaydedilip içenlerin herbirinin solunum fonksiyon testi yapıldı. Nargile, sigara ve her ikisini içenlerin hiç birini içmeyenler ile karşılaştırıldığında, akciğer işlev testleri istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiler.

Özellikle sigara tiryakiliğinde günde kaç paket içildiği ile solunum fonksiyonlarının azalması arasında ilişki saptandı. Benzer sonuçlar nargile için de geçerliydi; ancak nargilenin zararı, etkisi sigaradan daha az bulundu. Araştırmacılar bu sonuçların olasılıkla nargile içme tekniğinden, özellikle dumanın sudan geçirilerek solunmasından kaynaklandığı düşüncesindedir...